Domov » Aktuality » Výberové konanie na pozíciu asistent/ka projektového manažéra pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR

Výberové konanie na pozíciu asistent/ka projektového manažéra pre národný projekt Podpora opatrovateľskej služby IA MPSVR SR

Publikované pondelok, 2 októbra 2017

Miesto výkonu práce: Bratislava

Ponúkaný plat: motivujúce platové ohodnotenie

Termín nástupu: október 2017/ dohodou

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok na dobu určitú do 31. 7. 2018

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • Samostatné zabezpečovanie agendy podľa potrieb projektu,
 • Vedenie záznamov porád projektového tímu,
 • Zabezpečovanie komunikácie medzi realizačným tímom a osobami cieľovej skupiny a pod.,
 • Evidencia pošty, distribúcia pošty, evidencia dochádzky projektového tímu,
 • Vyhotovovanie všetkých interných dokumentov týkajúcich sa materiálno-technického zabezpečenia činnosti projektového tímu,
 • Administratívne činnosti smerujúce od projektového tímu k odboru národných projektov,
 • Administratívne činnosti vo väzbe na útvary Implementačnej agentúry MPSVR SR.

 

Požadované vzdelanie:

 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou ekonomického zamerania, alebo
 • ukončené SŠ vzdelanie s maturitou iného ako ekonomického zamerania a preukázateľná skúsenosť s výkonom činnosti projektového, alebo finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ

 

Počítačové znalosti – používateľ:
pokročilý používateľ internetu a balíka MS Office

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

–     analytické myslenie,

–     dobré organizačné schopnosti,

–     komunikatívnosť, asertivita, flexibilita,

–     spoľahlivosť a zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť,

 

Stručná charakteristika spoločnosti:

IA MPSVR SR sa zameriava na zníženie sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom financovania projektov na zvýšenie zamestnanosti a rozvoj lokálnej infraštruktúry v chudobných regiónoch.

 

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti:

Verejná správa

 

Informácie o výberovom konaní:

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 12.10.2017 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (Žiadosť), ktorej povinnými prílohami sú:

 1. Motivačný list;
 2. Podpísaný profesijný životopis vo forme Europass (údaje o priebehu zamestnaní musia byť uvedené vo formáte minimálne od: MM/RRRR do MM/RRRR ) – iné formáty životopisov nie sú akceptované;
 3. Kópia maturitného vysvedčenia (min. ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – v zmysle časti požadované vzdelanie);
 4. Doklady preukazujúce skúsenosť s výkonom činnosti projektového, alebo finančného riadenia v projekte financovanom zo zdrojov EÚ (ak je relevantné – pri ukončenom SŠ vzdelaní s maturitou iného ako ekonomického zamerania)

Uvedenú Žiadosť spolu s jej povinnými prílohami pošle e-mailom na adresu: Martina.Siskova@ia.gov.sk

alebo doručí na nasledujúcu korešpondenčnú adresu:

IA MPSVR SR

Nevädzová 5

814 55 Bratislava

s označením „Výberové konanie Asistent/ka ONP NP POS“


Vážime si Vašich znalostí a skúseností, posúdenie ktorých bude predmetom 1. kola výberového konania (realizovaného formou vyhodnocovania doručených životopisov). Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou osobného pohovoru. 

V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od zverejnenia pracovnej ponuky, ďakujeme za Vami prejavený záujem, ale dali sme v prvom kole prednosť iným kandidátom.

Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracúvané do skončenia výberového konania na inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. 

Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.