Domov

Spokojnosť v starobe si zaslúži iba človek, ktorý nikdy nestratil vieru v dobro

V živote stretávame a spoznávame mnoho tvári, vypočujeme si veľa ľudských príbehov, darujeme veľa úsmevov. Sú však stretnutia, ktoré sa nám zapíšu do sŕdc a my sa stávame lepšími, empatickejšími, pozornejšími a náš život vnímame v iných odtieňoch farieb.

Informačné stretnutie pre záujemcov z Bratislavského samosprávneho kraja o možnosti zapojiť sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby

Zúčastnite sa informačného stretnutia a získajte bližšie informácie o tomto národnom projekte.

Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

V máji 2016 členovia projektového tímu navštívili Seniorcentrum Staré Mestp v priestoroch Denného centra na Záhrebskej ulici v Bratislave. V rámci stretnutia sme sa dozvedeli o tom, ako Seniorcentrum vzniklo, funguje a aké sú jeho ciele a vízie do budúcnosti.

Pomoc so srdcom

Občianske združenie So srdcom vzišlo z myšlienky pomoci ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na pomoc iných. Jeho vznik iniciovala Katarína Wagnerová, ktorá už nejaký čas pracovala ako opatrovateľka v zahraničí.

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt bude realizovaný od novembra 2015 do júla 2018 a to na celom území Slovenskej republiky.

Aktuality

Informácie o prebiehajúcich aktivitách.

Nasledujúca strana »