Domov » Publicita » Pomoc so srdcom

Pomoc so srdcom

 

Z pera regionálnej koordinátorky NP POS

„Staroba nemá byť koncom života, ale jej korunou.“

A. Repon

Občianske združenie So srdcom vzišlo z myšlienky pomoci ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na pomoc iných.  Jeho vznik iniciovala Katarína Wagnerová, ktorá už nejaký čas pracovala ako opatrovateľka v zahraničí.  Na základe svojich skúseností vedela porovnať starostlivosť, ktorá je poskytovaná opatrovaným v zahraničí s tou, ktorá je poskytovaná odkázaným seniorom na Slovensku. Bola si vedomá, že sprostredkovanie opatrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí si vyžaduje veľa empatie a ľudského citu. Hlavnou myšlienkou vzniku občianskeho združenia bolo mať otvorené srdce pre každého klienta, ktorý potrebuje pomoc a preto občianske združenie pomenovala „So srdcom“.

Občianske združenie bolo založené v októbri 2014 a vo februári sa zapojilo do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V tom čase začali poskytovať opatrovateľskú službu 17 odkázaným klientom. V súčasnosti občianske združenie poskytuje opatrovateľskú službu 24 klientom v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji a zamestnáva 25 opatrovateliek.

Počas návštev v domácom prostredí opatrovaných osôb sa stretávate s mnohými trápeniami a bôľmi, ktoré so sebou prináša staroba. Zhoršený zdravotný stav a obmedzenia, ktoré s ním súvisia, beznádej a bolesť pri každom náznaku pohybu, samota a opustenosť seniorov a pocit absolútnej zbytočnosti. Z väčšiny návštev v domácom prostredí opatrovaného seniora odchádzate s pocitom, že sa cíti byť na príťaž a ľutuje svojich rodinných príslušníkov,  svoju opatrovateľku, že nie je schopný sa o seba postarať. Obvykle s veľkou pokorou a vďakou chytí opatrovaný ruku opatrovateľky a poďakuje jej, pochváli ju, že mu venuje svoj čas a opateru a pripomenie opatrovateľke a aj Vám, že lepšia ani nemohla byť. Z väčšiny návštev v domácom prostredí klienta odchádzate s hrčou v hrdle a so slzami v očiach. Každý opatrovaný Vám vyrozpráva svoj vlastný príbeh, každá návšteva Vás poznačí a zmení, ale niektoré sú tak výnimočné  a silné, že Vám ostávajú ešte dlho v pamäti…

Domácnosť, v ktorej sa aj napriek ťažkému zdravotnému stavu opatrovanej nestretávate s beznádejou je domácnosť  pani Sidónie v Spišskom Podhradí, ktorej opatrovateľskú službu zabezpečuje
občianske združenie So srdcom. Pani opatrovateľka Jana, ktorá sa o pani Sidóniu stará, je svojmu povolaniu oddaná a spolu vytvorili dokonalú dvojicu. Jedna druhej odovzdávajú to najlepšie, čo v sebe majú. Pani Sidónia odovzdáva opatrovateľke svoje cenné skúseností a rady, vynaliezavosť, kreatívne nápady a zručnosť v oblasti ručných prác. Opatrovateľka ponúka svoju spoluprácu, trpezlivosť, porozumenie, opateru a starostlivosť. Navzájom sa rešpektujú, dôverujú si a správajú sa jedna voči druhej maximálne diskrétne a dôverne, čo ich vzájomný vzťah utužuje. Pani Sidónia trpí silnými bolesťami chrbtice, v lekárskom náleze má uvedených 21 diagnóz ochorenia chrbtice a kostí a pri akomkoľvek pohybe počujete sykavý zvuk bolesti. Aj napriek tomu sa svojimi výtvormi snaží robiť radosť všetkým navôkol. V každom výrobku sa odzrkadľuje jej vnútorná sila a túžba po realizácií, cit pre detail a harmóniu, kreativita a šikovnosť. Spoločne s opatrovateľkou sa venuje ergoterapii, ktorá je považovaná za rovnocennú súčasť rehabilitácie.

Pani Sidónia rada štrikuje, háčkuje a rada sleduje programy zamerané na ručné práce, z ktorých čerpá inšpirácie. Počas roka spoločne s pani opatrovateľkou vyrába rôzne ručne vyrobené ozdoby.  Práve pri návšteve opatrovanej si uvedomíte, že všetko sa dá, keď je chuť a vôľa.

Pani Sidónia nachádza inšpiráciu všade vôkol seba, z cestoviny vyrába vianočné ozdoby na stromček, háčkuje ponožky na studené zimné večery, pletie svetre plné farieb, háčkuje skladacie nákupné tašky, a rôzne iné vianočné a veľkonočné ozdoby.

vianoce-krasa

Pani Sidónia cíti tlak v tele pri každom pohybe, po vlastnom dome sa pohybuje pomaly a veľmi obozretne pričom každý najmenší pád ju môže ohroziť na živote. Aj napriek svojmu zdravotnému stavu sa snaží žiť aktívny život dámy, ktorá prijíma pomoc opatrovateľky, ale nezmieri sa s nečinnosťou a obmedzeniami choroby.