Domov » O projekte » Dokumenty

Dokumenty

Príručky

Príručka pre spolupracujúce subjekty opatrovateľskej služby zapojené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby verzia 0.4 (formát pdf.) (platná od 5.1.2018)

Aktuálne dokumenty

 Postup pri zahelsovaní tabuľky karty účastníka

Staršie verzie dokumentov

Príručka pre spolupracujúce subjekty opatrovateľskej služby zapojené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby verzia 0.3 (formát pdf.) (platná od 7.4.2016 do 4.1.2018)

Príručka pre spolupracujúce subjekty opatrovateľskej služby zapojené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby verzia 0.2 (formát pdf.) (platná od 12.1.2016 do 6.4.2016)

Príručka pre spolupracujúce subjekty opatrovateľskej služby zapojené do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby verzia 0.1 (formát pdf.) (platná od 30.12.2015 do 11.1.2016)

Výstupy projektu

Návrhy systémového zabezpečenia opatrovateľskej služby a komparácia poznatkov cezhraničnej spolupráce v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (Formát PDF.)

Evaluácia dopadu národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (Formát PDF.)

Užitočné dokumenty na stiahnutie

Evaluačná správa NP POS realizovaného v programovom období 2007-2013 v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (Formát PDF.)

Národné projekty ako súčasť implementácie stratégie Európa 2020 (Formát PDF.)