Domov » Kontakt

Kontakt

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Adresa sídla: Špitálska 25,27, 814 55 Bratislava
Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 814 55  Bratislava

Informácie pre poskytovateľov opatrovateľskej služby o národnom projekte získate na: 

E-mail: nppos@ia.gov.sk

Tel.č.: 02/204 31 200, 02/204 31 418