Domov » Aktuality » Informácia pre poskytovateľov opatrovateľskej služby zapojených do NP POS

Informácia pre poskytovateľov opatrovateľskej služby zapojených do NP POS

 

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky implementuje  počas schváleného časového obdobia národný projekt Podpora opatrovateľskej služby. V rámci projektu sú podporované pracovné miesta opatrovateliek prostredníctvom nenávratného finančného príspevku.

Jednotková cena na pracovné miesto, ktorého predmetom je poskytovanie opatrovateľskej služby je stanovená na úrovni     507 € na ustanovený týždenný pracovný čas , resp. 253 €  na 1/2 ustanoveného týždenného pracovného času za mesiac na opatrovateľku.

V súvislosti so zmenou výšky minimálnej mzdy v SR nie je možné jednotkovú cenu na pracovné miesto v priebehu realizácie projektu meniť.