Domov » 2. Ako máme chápať podmienku, že „medzi opatrovateľkou a opatrovaným nemôže byť vzájomná vyživovacia povinnosť v súlade s platným právnym poriadkom SR“?

2. Ako máme chápať podmienku, že „medzi opatrovateľkou a opatrovaným nemôže byť vzájomná vyživovacia povinnosť v súlade s platným právnym poriadkom SR“?

Publikované utorok, 18 októbra 2016

Zákon č. 36 /2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v tretej časti, okrem iného, aj druhy vyživovacích povinností.

Z ustanovení zákona je možné menovať okruh osôb, medzi ktorými je vzájomná vyživovacia povinnosť. Vzájomná vyživovacia povinnosť je:

 

  • medzi manželmi,
  • medzi rodičmi a deťmi,
  • medzi ostatnými príbuznými – k problematike vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými uvádzame, že ide iba o príbuzných v priamom rade (predkovia – potomkovia), sú to teda príbuzní v priamom rade v druhom stupni (prarodičia, vnuci), prípadne v ďalšom stupni.

 

Vyživovacia povinnosť podľa zákona teda nie je medzi všetkými osobami v rodinnom či príbuzenskom vzťahu. Do tohto okruhu osôb nepatrí napríklad súrodenec, bratranec, neter a podobne.