Domov » Aktuality » Publicita »

Záverečná konferencia NP POS

Publikované utorok, 17 apríla 2018

5.4.2018 sa v Hoteli Lux v Banskej Bystrici uskutočnila záverečná konferencia národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Viac informácii sa dozviete v článku.

Spokojnosť v starobe si zaslúži iba človek, ktorý nikdy nestratil vieru v dobro

V živote stretávame a spoznávame mnoho tvári, vypočujeme si veľa ľudských príbehov, darujeme veľa úsmevov. Sú však stretnutia, ktoré sa nám zapíšu do sŕdc a my sa stávame lepšími, empatickejšími, pozornejšími a náš život vnímame v iných odtieňoch farieb.

Tím IA runners beží pre Vás

Publikované utorok, 25 júla 2017

Bežíme pre Vás. Takéto je heslo Implementačnej agentúry MPSVR SR na tohtoročnom štafetovom behu Od Tatier k Dunaju. Prečo však práve tento beh? Viac o nás a behu sa dočítate v nasledujúcom článku.

Workshop IA MPSVR SR na Výročnej konferencii operačného programu Ľudské zdroje

Publikované streda, 8 marca 2017

Viac o tomto podujatí sa dozviete v nasledujúcom článku.

Návšteva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

V máji 2016 členovia projektového tímu navštívili Seniorcentrum Staré Mestp v priestoroch Denného centra na Záhrebskej ulici v Bratislave. V rámci stretnutia sme sa dozvedeli o tom, ako Seniorcentrum vzniklo, funguje a aké sú jeho ciele a vízie do budúcnosti.

Pomoc so srdcom

Občianske združenie So srdcom vzišlo z myšlienky pomoci ľuďom v núdzi, ľuďom, ktorí si nevedia pomôcť sami a sú odkázaní na pomoc iných. Jeho vznik iniciovala Katarína Wagnerová, ktorá už nejaký čas pracovala ako opatrovateľka v zahraničí.

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Projekt bude realizovaný od novembra 2015 do júla 2018 a to na celom území Slovenskej republiky.